วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

หนังตะลุงหมอสนั่น"ต้านภัยไข้เลือดออก"

 
 
 
ปลายปี  2555 ไข้เลือดออกระบาดใหญ่ ในบางพื้นที่อำเภอสิงหนคร
หมอสนั่น นักสาธารณสุขชุมชน เขียนบท และเล่นหนังตลุง
เป็นสื่อสาธารณะ
เพื่อใช้ในการรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ท่านสามารถ เข้าดูหนังลุงได้ที่นี่>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น