วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

นักสาธารณสุขชุมชน เพื่อคนปฐมภูมิ(1)


 
 
 
 
 
นักสาธารณสุขชุมชน นำเสนอผลงาน ประเภท นวตกรรม  เรื่องเล่า หนังสั้น
oral  presentation and poster persentation
วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น