วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

นักสาธารณสุขชุมชน เพื่อคนปฐมภูมิ ที่สิงหนคร"สงขลา

 
 

เก็บภาพ - ใส่เพลง - เป็นภาพการทำงานของ
นักสาธารณสุขที่อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา
ใช้ในกิจกรรมนำเสนอผลงาน ปี2556
17 พฤษภาคม 2556
ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอิงหนคร"ขอขอบคุณ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
ที่ เกื้อหนุนและเข้าร่วมกิจกรรม ครับ"
ฐากร  นาคแก้ว
สาธารณสุขอำเภอสิงหนคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น