วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

นักสาธารณสุขชุมชน เพื่อคนปฐมภูมิ(2)

 

 

 

 
การนำเสนอผลงานปี2556 มีทีมจาก สสจ.สงขลา มาสนับสนุนกิจกรรม
และ คปสอ.สิงหนคร  สนับสนุนงบประมาณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น