วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ที่ตั้ง รพสต.

ที่ตั้ง รพ.สต. ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร
ที่รพ.สต.ชื่อบ้านหมู่ที่ตำบล
1หัวเขาบ้านหัวเลนม.6หัวเขา
2สถิตบ้านล่างม.2สทิงหม้อ
3ชิงโคบ้านบ่อสระม.8ชิงโค
4วัดขนุนบ้านดีหลวงม.1วัดขนุน
5ม่วงงามบ้านม่วงงามม.3ม่วงงาม
6ชะแล้บ้านชะแล้ม.4ชะแล้
7รำแดงบ้านขมวนม.2รำแดง
8ปากรอบ้านบ่อทรายม.2ปากรอ
9บางเขียดบ้านบางเขียดม.2บางเขียด
10ทำนบบ้านแม่ลาดม.3บ้านแม่ลาด
11ป่าขาดบ้านป่าขาดม.2ป่าขาด
12สว่างอารมณ์บ้านสว่างอารมณ์ม.4บ้านชายป่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น