วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

จำนวนบุคลากร

หน่วยงาน
พยาบาล
นว

จพ.สธ
จพ.ท

ลูกจ้างที่ 

บันทึกฯ
แผนไทย
สะอาด
สวน
คง.
1
สสอ
0
0
4
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
2
ชิงโค
2
0
1
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
3
หัวเขา
4
0
1
0
1
0
0
0
2
1
1
1
0
4
สถิต
2
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
5
ทำนบ
1
0
0
0
2
0
0
0
1
0

0
0
6
วัดขนุน
2
0
1
0
1
0
0
0
2
1
1
0
0
7
ม่วงงาม
1
0
2
0
3
0
0
0
3
3
0
0
1
8
บางเขียด
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
9
ชะแล้
2
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
10
สว่างฯ
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
11
ป่าขาด
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
12
ปากรอ
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13
รำแดง
2
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

รวม
20
0
16
0
11
3
0
0
18
5
3
1
1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น